• ymsgr:sendim?van@batdongsankmass.com0944 716 795
  • 212 Online
  • 1 Visitors

Chấm dứt hoạt động..

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau: 

 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Giải quyết

 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH: 01 (Bộ) gồm:

 

1) Bước 1:

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD gửi hồ sơ là Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động.

 

2) Bước 2: Hồ sơ gồm:

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu 07

- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan

- Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan

- Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp

- Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: Tiếp nhận, ghi biên nhận, không trả kết quả

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 

- Luật Thương mại 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ qui định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP


Liên hệ:

1. Nguyễn Đình Khiêm (Mr.)

0944 725 310

khiem@batdongsankmass.com

2. Trịnh Thị Vân (Ms.)

0944 716 795

van@batdongsankmass.com

Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam 

http://batdongsankmass.com